United by Passion

pilaren water

Verbinding met United by Passion

Bron voor Leiders/Netwerk& sinds januari 2015 ondergebracht in het bredere platform United by Passion. Dat betekent dat we met de activiteiten van ons netwerk meer positieve impact creëren en dat het ingebed is in een groter geheel. Zie www.unitedbypassion.com

United Economy

Het project United Economy is een onderdeel van United by Passion. Informatie vind je op: www.unitedeconomy.nl

Boek over nieuwe ecnomie

Het boek 'En wat als we onze economie opnieuw uit zouden vinden?' is gratis te downloaden op www.unitedbypassion.com. Kijk onder 'Producties'. 

Door het samengaan met United by Passion wordt deze website niet meer volledig actueel gehouden, maar blijft voorlopig wel in de lucht. 

 

 

Je rol nemen in de transitie van de samenleving

stone sandLeren van elkaar

Als ondernemer of leider sta je voortdurend voor de taak het beste uit jezelf en anderen te halen. Samenwerken is belangrijker dan ooit, terwijl tegelijkertijd vertrouwen een schaars goed lijkt te zijn geworden. Bron voor Leiders (onderdeel van Netwerk-&) biedt een plek om in een vertrouwelijke sfeer ervaringen, inzichten, uitdagingen en idealen met elkaar te delen.

Ervaringen, dilemma's en idealen delen
 
Zie voor meer informatie de rubriek '& Leiderschap' en voor de geplande bijeenkomsten de rubriek 'Agenda'.
 

De & van verbinden

Heidizwartwit3ok heel klein formaat

 

Bron voor Leiders en United by Passion

 

Netwerk-& is de overkoepelende naam, waar vanuit het project Nieuwe Economie is opgestart. Netwerk-& is gerelateerd aan Bron voor Leiders. Dat laatste is het netwerk dat eveneens door Heidi Leenaarts is opgericht en dat inmiddels is uitgegroeid tot een landelijk netwerk met een achterban van zo'n 200 (formele en informele) leiders. 

 

Sinds februari 2014 is er ook een nauwe verbinding met United by Passion. Heidi Leenaarts is sinds dat moment toegetreden tot het kernteam van dit al bestaande initiatief. De samenwerking leidt tot krachtenbundeling en meer impact in de transitie van onze samenleving. Het Nieuwe Economie-project wordt geïnitieerd door Heidi Leenaarts vanuit United by Passion.

 

Transitie vraagt om nieuwe vormen van samenwerking

Lees meer...

 

Boek over nieuwe economie

omslag boek ne

 

De meedenkversie is uit

 
Mijn derde boek heeft als centrale vraag 'En wat als we onze economie opnieuw uit zouden vinden?'.

Hieronder lees je hoe het boek begint.

Lees meer...